Bij het buigen van kunststof moet je heel nauwkeurig te werk gaan. Kunststoffen die gebogen kunnen worden zijn de thermoplastische. Wanneer ze op de goede manier worden verwarmd, zijn ze goed te buigen. Ze kunnen in de praktijk soms goed met de hand worden gebogen. Denk hierbij maar eens aan de elektriciteitsbuizen. De buizen worden door wrijving met de handen enigszins verwarmd en dan met of zonder een mal of buigveer gebogen. Het buigen van kunststof vereist wel een speciale techniek.
Het buigen van kunststof
Kunststoffen worden ook in speciale buigmachines gebogen. De meeste kunststoffen die gebogen worden zoals pvc en acrylaat worden door middel van infrarood verwarmd en dan in een speciale buigbank gebogen. De hoogte van de temperatuur is daarbij van groot belang. Op dergelijke buigmachines is de temperatuur traploos in te stellen. Het is niet alleen het materiaal dat gebogen moet worden die de hoogte van de temperatuur bepaald, maar ook de dikte. Er moeten in het materiaal zo min mogelijk spanningen optreden wanneer het gebogen wordt. Het buigen wordt gedaan in een mal. Wanneer je Polycarbonaat (lexan) moet buigen, wordt dit bij voorkeur koud gedaan. Dit wordt koud gedaan om in een later stadium haarscheurtjes te voorkomen.De thermoplastische kunststoffen zijn goed te buigen. Toch heeft ieder materiaal zijn eigen methode om goed verwerkt te kunnen worden. Voor het buigen van kunststof moet je ervaring hebben.