Als mens beschikken we allemaal over vijf zintuigen. De vijf zintuigen zijn horen, voelen, zien, ruiken en proeven. In principe beschikt ieder mens over deze dingen, uitzonderingen daargelaten. Toch zijn er mensen die over een soort zesde zintuig beschikken. Niet iedereen beschikt hierover, het is een soort extra gave. Dit worden helderzienden genoemd. Er zijn verschillende manieren waarop je helderziend kan zijn, of waarop je helderziendheid tot uiting komt. 

De toekomst zien

De eerste vorm van helderziendheid is dat je de toekomst kan zien. In sommige gevallen is de toekomst letterlijk te zien door een soort visioen. In films wordt het altijd weergegeven als een soort flarden aan beelden, welke gepaard gaan met veel licht. Of dat er echt zo aan toe gaat, weet je alleen als je zelf helderziend bent en deze toekomstbeelden hebt gezien. Het zien van de toekomst hoeft niet letterlijk te gebeuren. Als helderziende kan je ook heel sterk het gevoel hebben over wat er gaat gebeuren. Je weet dan wat er gaat gebeuren, omdat je dat heel sterk voelt.

Visioenen bij voorwerpen

Bij deze vorm van helderziendheid krijgen de mediums een bepaald voorwerp in hun handen, waarbij ze dan beelden te zien krijgen. Aan de hand van een foto of een persoonlijk voorwerp kunnen ze dan bijvoorbeeld veel vertellen over een overleden persoon. 

Bovennatuurlijke wezens zien

Met het bovennatuurlijke worden bijvoorbeeld geesten of engelen bedoeld. Voor alsnog weten we niet wat er gebeurt wanneer je komt te overlijden. Daar zijn verschillende ideeën over. Er zijn mensen die geloven dat de geest van een overleden persoon blijft rond dwalen op aarde. Een helderziende kan in sommige gevallen deze geesten zien en soms zelfs mee in contact komen. 

Aura’s zien

Een aura is ook een bovennatuurlijk iets. Het is een soort kleurenband die iedereen om zich heen zou hebben. Afhankelijk van de kleuren die te zien zijn, zegt het iets over je karakter of over je emotionele toestand. Aura’s zijn niet te zien voor mensen zonder zesde zintuig. Er zijn helderzienden die de aura’s van mensen kunnen zien. Deze kunnen ze dan ook lezen.